Ungdomssektionen

Välkommen till Fálkis ungdomssektion - för ungdomar i alla åldrar oavsett ambitionsnivå!
Till ungdomssektionen hör alla medlemmar som är i åldern 0-21 år. Fálki har många aktiva ungdomar och flera aktiviteter under året som t ex egna tävlingar, långritter, filmkvällar, kurser m m.

Värdegrund för ungdomsverksamhet:

-Glädje och gemenskap
-Demokrati och delaktighet
-Allas rätt att vara med
-Rent spel

Ungdomsverksamheten ska verka för:
-en aktiv och utvecklande verksamhet för föreningens medlemmar
-att alla är välkomna oavsett nationallitet, religion, sexuell läggning, samt fysiska och pyskiska förutsättningar
-att medverka i och uppmuntra till utbildning så att ungdomars kunskaper om islandshästen, föreningen och Svenska Islandshästförbundet förbättras
-ett gott häst- och sportmanship där man sätter hästens välmående främst
-gemenskap och sammanhållning oavsett vilken nivå man rider, tränar eller tävlar på