Styrelse

Fálki styrelse 2021
Eva Åkerström (ordförande, tävlingsansvarig)
Marie Jonsson (sekreterare, fritidsansvarig, medlemsservice IOL)

Karin Åkerström (kassör, Fálkibanan)
Helena Kyhlin (utbildningsansvarig)                                                                  

Kontakt: info@falki.se

För att upprätthålla kvalitet och service för samtliga ärenden som gäller Fálki hänvisar vi till Fálkis mail. Ärenden hanteras på ett samlat sätt och i den ordning de kommer in.  

För frågor gällande tävling mejla till tavling.falki@gmail.com och för alla andra ärenden till info@falki.se.

Kontakta styrelsen
Postadress:
Fálki Islandshästklubb
c/o Karin Åkerström
Åhs 48 A
432 76 Tvååker

Organisationsnummer: 802429-7205

Stadgar och protokoll

Här hittar du våra stadgar och de senaste årsmötesprotokollen.

Årsmöte-Falki-2021-02-11-6-1 (1).pdf