Styrelse


Fálki styrelse 2021

Victoria Gunnarsson (ordförande, ungdom)
Marie Jonsson (sekreterare, fritid, administratör/medlemsservice)

Karin Åkerström (kassör)Eva Åkerström (ledamot, tävling)
Helena Kylin (ledamot, utbildning)
Lena Jovén (ledamot)
Fredrik Jonsving (suppleant, Fálkibanan)


Kontakt: info@falki.se

För att upprätthålla kvalitet och service för samtliga ärenden som gäller Fálki hänvisar vi till Fálkis mail. Ärenden hanteras på ett samlat sätt och i den ordning de kommer in.  

För frågor gällande tävling mejla till tavling.falki@gmail.com och för alla andra ärenden till info@falki.se.

Kontakta styrelsen
Postadress:
Fálki Islandshästklubb
c/o Karin Åkerström
Åhs 48 A
432 76 Tvååker

Organisationsnummer: 802429-7205

Stadgar och protokoll

Här hittar du våra stadgar och de senaste årsmötesprotokollen.

Falki-Årsmöte-2022-pdf.pdf
Årsmöte-Falki-2021-02-11-6-1 (1).pdf