Styrelse


Fálki styrelse 2021

Victoria Gunnarsson, ordförande, ungdomsektionen
Marie Jonsson, sekreterare, administratör/medlemsservice, fritidsektionen

Karin Åkerström, kassörEva Åkerström, ledamot, tävlingsektionen
Helena Kylin, ledamot, utbildningsektionen
Lena Jovén, ledamot
Fredrik Jonsving, suppleant, Fálkibanan


Kontakt: info@falki.se

För att upprätthålla kvalitet och service för samtliga ärenden som gäller Fálki hänvisar vi till Fálkis mail. Ärenden hanteras på ett samlat sätt och i den ordning de kommer in.  

För frågor gällande tävling mejla till tavling.falki@gmail.com och för alla andra ärenden till info@falki.se.


Kontakta styrelsen
Fálki Islandshästklubb
Organisationsnummer: 802429-7205

Stadgar och protokoll

Här hittar du våra stadgar och de senaste årsmötesprotokollen.

Falki-Årsmöte-2022-pdf.pdf
Årsmöte-Falki-2021-02-11-6-1 (1).pdf