Fálkis styrelse 2024

Ordförande:  Victoria Gunnarsson
Kassör: Karin Åkerström
Sekreterare: Marie Jonsson

Vice ordförande/ledamot: Eva Åkerström
Ledamot: Monica Wobbe
Ledamot:
 Henrik Nilsson
Suppleant: Fredrik Jonsving

Kontakt med Fálki Islandshästförening
För alla övriga ärenden: info@falki.se
Vid k
ontakt gällande tävling: tavling@falki.se
För bokning av 
Fálkibanan: Falkibanan@falki.se

För att upprätthålla kvalitet och service för samtliga ärenden som gäller Fálki hänvisar vi till Fálkis mail. Ärenden hanteras på ett samlat sätt och i den ordning de kommer in.  Vi undanber kontakt via våra privata sociala medier.

Kontakta styrelsen
Organisationsnummer: 802429-7205
Bankgrio: 5684-0408
Swish-nummer: 123 60 86 276 

Funktionärspoäng

Medlemspoäng att använda för funktionärer inom Fálki
För att Fálki ska fungera som ideell förening är vi alla beroende av att det finns medlemmar som ställer upp vid olika tillfällen och hjälper till. Alla insatser är värda att premieras och vi inför därför ett poängsystem för funktionärer. Poängen kan användas som (del-)betalning vid olika Fálki-arrangemang som t ex kurser, hyra av banan, profilkläder med mera. De kan även användas vid tävling, men då behöver man mejla info@falki.se så att vi kan lägga in det manuellt i tävlingen.

Du som funktionär behöver inte själv registrera dig för poäng, utan vi noterar vilka som jobbar och registrerar detta. Poängen är personliga, och kan bara tas ut av den som varit med och arbetat - dock kan de som har Familjemedlemskap utnyttja poängen inom familjen.

Poängen kan tas ut under två år, men försvinner därefter - så kom ihåg att utnyttja dina poäng! När du vill använda dina poäng mejlar du till info@falki.se så registrerar vi det som delbetalning.

Poäng per funktionär (1 poäng motsvarar 1 kr):
  • Arbetsdag heldag: 50 poäng
  • Arbetsdag Halvdag: 25 poäng
  • Tävling heldag: 50 poäng
  • Tävling halvdag 25 poäng
  • Hemma-hos-ritt: 25 poäng (till arrangör + den man är hos)
  • Ordna arrangemang (godkänt av styrelsen): 50 poäng

Stadgar och protokoll

Här hittar du Fálkis stadgar samt årsmötesprotokollen.