Aktuella tävlingsnivåer

Tävlingsnivåer - Sport

Lokal Tävling Nivå 1/Observationstävling
Denna tävlingsnivå ligger till grund för landslagsuttagning. Den ska alltid ha World Ranking-status och dömas av fem domare, minst tre FEIF-domare, varav en utländsk, och två nationella domare. Tävlingsplatserna bör ha god geografisk spridning. En Nivå 1-tävling SKA erbjuda alla grenar som tävlas på NM och VM, kvalgränser hittar du här.
Alla ekipage som kvalat till Nivå 1 i NM/VM-grenar bör erbjudas plats, då detta i första hand är ett tillfälle utöver SM att jämföra elitekipage. Övriga grenar erbjuds i mån av tid och plats (P3, T7 Barn, V5 Barn). Ett ekipage kvalar en gång och kan inte kvala ner. Landslagsryttare kan starta okvalade hästar.
Vill man arrangera en Nivå 1-tävling måste ansökan som du hittar i Blankettbanken skickas in till kansliet 1-31 augusti året innan.

Lokal tävling Nivå 2
En Nivå 2-tävling döms av fem domare varav minst tre ska ha Nationell eller FEIF-status. Om man vill ha WR-status på Nivå 2 gäller samma domarkrav som för Nivå 1-tävling, alltså tre FEIF-domare, varav en utländsk och två Nationella domare. Från Nivå 2-tävling kan man kvala till SM i alla grenar.

Lokal tävling Nivå 3
En Nivå 3-tävling döms av fem domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Nivå 3-tävling gäller som SM-kval i T3, T4, V2, F2, T7 Barn och V5 Barn. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval.
Alla hästar som startar i SM-kvalgrenar på Nivå 1, Nivå 2 och Nivå 3-tävlingar SKA veterinärbesiktas!

Lokal tävling Nivå 4
En nivå 4-tävling döms av tre domare och det räcker med lokaldomare. Arrangören väljer vilka grenar som erbjuds. Alla grenar som erbjuds ska vara utan krav på föregående kval.
Lokal tävling Nivå 5
Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. En-två domare dömer. Resultaten blir inofficiella.

 Lokal tävling Nivå 5
Alla grenar kan erbjudas utan föregående kval. En-två domare dömer. Resultaten blir inofficiella.
Tävlingslicenser anpassas efter dessa nivåer.