Fálkibanan
Falkibanan är öppen för ridning!

Nyheter inför 2022 

Falkis anläggning har öppnats upp för alla medlemmar som löst medlemskap i föreningen. Anläggningen är öppen alla dagar i veckan under hela 2022. Vår förhoppning är att Fálkibanan med tillhörande paddock och passbana ska bli en samlingspunkt för alla medlemmar. 


 Anläggningen är stängd när föreningen har aktiviteter och om den är bokad. Information om när anläggningen är stängd/ bokad finns att hitta på Facebookgruppen ´Fálkibanan´.
I dagsläget får vi reservera oss lite för parkeringen. Om det har kommit mycket nederbörd håll lite koll innan ni kör in för att undvika att köra fast. Det är fortfarande en del som behöver fixas på banan efter vintern. Hagarna behöver ses över, några stolpar vid nya sekretariatet är lösa och en grind till passbanan behöver repareras.
Falkibanan Bryntebo Äppellunde Gård 104,
311 98 Glommen, Sverige