Fálkibanan

Nyheter inför 2021 

Falkis anläggning har öppnats upp för alla medlemmar som löst medlemskap i föreningen alla dagar i veckan under hela året 2021. Detta pga av att pandemin och förhållningsregler från FHM fortfarande kvarstår och träffar, kurser, event och tävlingar fortsatt blir inställda. Vår förhoppning är att Fálkibanan med tillhörande paddock och passbana ska bli en samlingspunkt för alla medlemmar.

Givetvis hjälps vi åt att följa de restriktioner och förhållningsregler för covid-19 som är gällande för dagen.

 Anläggningen är stängd när föreningen har aktiviteter och om den är bokad. Information om när anläggningen är stängd/ bokad kommer att skrivas i FB-gruppen för Fálkibanan.
I dagsläget får vi reservera oss lite för parkeringen. Om det har kommit mycket nederbörd håll lite koll innan ni kör in för att undvika att köra fast. Det är fortfarande en del som behöver fixas på banan efter vintern. Hagarna behöver ses över, några stolpar vid nya sekretariatet är lösa och en grind till passbanan behöver repareras.
Falkibanan Bryntebo Äppellunde Gård 104,
311 98 Glommen, Sverige